Saturday, 22 Jun 2024

Chính sách bảo mật

Chào mừng bạn đến với trang web https://techxe.net. Chúng tôi xin được cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và tôn trọng quyền riêng tư. Chính sách Bảo mật này giải thích cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khi bạn sử dụng Trang web. Xin vui lòng đọc kỹ Chính sách Bảo mật này để hiểu rõ về cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn.

Thu thập thông tin cá nhân

Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân từ bạn khi bạn tương tác với Trang web, bao gồm:

Thông tin cá nhân cung cấp tự nguyện: Khi bạn đăng ký tài khoản, đăng ký nhận tin tức hoặc liên hệ với chúng tôi, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp thông tin cá nhân như tên, địa chỉ email và số điện thoại.

Thông tin thu thập tự động: Khi bạn truy cập vào Trang web, chúng tôi có thể thu thập một số thông tin tự động, bao gồm địa chỉ IP, loại trình duyệt, thời gian truy cập, trang web đã đề xuất đến Trang web và trang web bạn truy cập sau khi rời khỏi Trang web. Chúng tôi cũng có thể sử dụng các công nghệ theo dõi như cookies để thu thập thông tin và cải thiện trải nghiệm của bạn trên Trang web.

Sử dụng thông tin cá nhân

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để:

Cung cấp và duy trì Trang web: Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân để cung cấp cho bạn các dịch vụ và tính năng của Trang web, và để duy trì và quản lý Trang web.

Gửi thông tin và thông báo: Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân để gửi thông tin và thông báo liên quan đến Trang web, bao gồm cập nhật, thông tin về sản phẩm và dịch vụ mới, và các thông báo quan trọng khác.

Tương tác và hỗ trợ: Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân để tương tác và hỗ trợ bạn khi bạn có yêu cầu hoặc câu hỏi liên quan đến Trang web.

Chia sẻ thông tin cá nhân

Chúng tôi không chia sẻ, bán, cho thuê hoặc trao đổi thông tin cá nhân của bạn với bên thứ ba trừ khi có sự đồng ý của bạn hoặc trong các trường hợp sau đây:

Cung cấp dịch vụ liên quan: Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các bên thứ ba cung cấp dịch vụ để hỗ trợ việc cung cấp và duy trì Trang web.

Tuân thủ pháp luật: Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn khi chúng tôi tin rằng việc tiết lộ đó là cần thiết để tuân thủ các yêu cầu pháp luật, quy định, quy trình pháp lý hoặc quyền sở hữu trí tuệ.

Bảo mật thông tin cá nhân

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và thực hiện các biện pháp an ninh hợp lý để ngăn chặn truy cập trái phép, sử dụng không đúng mục đích hoặc tiết lộ thông tin cá nhân. Tuy nhiên, không có phương pháp truyền tải dữ liệu qua Internet hoặc phương pháp lưu trữ điện tử nào là hoàn toàn an toàn. Chúng tôi không thể đảm bảo 100% bảo mật của thông tin cá nhân của bạn.

Quyền riêng tư của trẻ em

Trang web không dành cho trẻ em dưới 13 tuổi. Chúng tôi không thu thập thông tin cá nhân từ trẻ em dưới 13 tuổi một cách có ý định. Nếu bạn là phụ huynh hoặc người giám hộ và phát hiện rằng con bạn đã cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân không có sự đồng ý của bạn, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để chúng tôi có thể xoá thông tin đó.

Liên kết đến các trang web bên thứ ba

Trang web có thể chứa liên kết đến các trang web bên thứ ba không liên quan. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc các hoạt động của các trang web bên thứ ba đó. Chúng tôi khuyến nghị bạn đọc kỹ chính sách bảo mật của các trang web đó trước khi cung cấp thông tin cá nhân của bạn.

Thay đổi chính sách

Chúng tôi có thể cập nhật Chính sách Bảo mật này theo thời gian mà không thông báo trước. Chúng tôi khuyến nghị bạn xem lại Chính sách Bảo mật này thường xuyên để hiểu rõ cách chúng tôi bảo vệ thông tin cá nhân của bạn.